Traducció

Traducción: La traducció consisteix en transmetre d’una llengua a una altra un missatge escrit. El traductor reflecteix fidelment tots els detalls i matisos d’un text escrit en un altre idioma. Per fer-ho disposa de més temps i de material de consulta.

Traducció escrita de tot tipus de textos, tant de temes generals como especialitzats com per exemple:

  • Traducció mèdica, farmacèutica i veterinària
  • Traducció publicitària i de pàgines web
  • Traducció turística
  • Traducció d’obres de divulgació

Treballem amb els idiomes més demanats i també col·laborem amb traductors d’altres llengües menys usuals.

Revisió

  • Revisió i correcció estilística i lingüística de qualsevol tipus de text
  • Revisió de pàgines web, presentacions en PowerPoint, correspondència, etc.